XBRL, SCR, ORSA

Регламент Платежоспособност 2 налага значителни изисквания към дейността на застрахователните компании по отношение на изграждане на ключови функции, политики за дейността, и специфични отговорности. Тези изисквания намират отражение в отчитане дейността на компаниите и изготвянето на техните отчети, което изисква наличието на XBRL генератор, SCR калкулатори и инструменти за изготвяне на ORSA доклади.

В средата на 2017 инструмента XBRL Tool for Undertakings (T4U) беше изведен от експлоатация, като ЕИОПА обяви това на 08 Юли 2015. Предлагаме на Вашето внимание замяна на инструмента с ефективно решение осигуряващо заместване на пълната функционалност на стария инструмент (гарантиран тестов период с пълна функционалност, до изчерпване на наличните лицензи.)

  • Създаване на конкурентни предимства за партньорства по управление на риска;
  • Предостави достъп до съвременни технологии;
  • Създаване мащабируем модел за прилагане на решения свързани с платежоспособност 2;
  • Изграждане на здраво, взаимно изгодно и доверено дългосрочно партньорство.

За връзка admin@bgactuary.eu

free hit counters

Тарифа ГО — Generalized linear model.