Платежоспособност 2 - XBRL, SCR, ORSA

BG Actuary e официален партнъор на SecondFloor, което позволява да предложи на своите клиенти цялостна регулаторна услуга за отчитане (като безпроблемно поддържа отчитането в XBRL формат пред КФН и EIOPA). Като партньор BG Actuary използва и предлага услугата Solvency II на българския пазар.


Осигуряване и подпомагане дейността на ключовите функции във връзка с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)