Одит

Одит на технически резерви и процесите свързани с определяне размера на задълженията във връзка с застрахователни операции.